HashOcean
Home » Panitikan

ILANG HALIMBAWA NG TULANG SIYAMPITUHAN ni Greg Bituin Jr.

20 October 2008 2 Comments

ILANG HALIMBAWA NG TULANG SIYAMPITUHAN

ni Greg Bituin Jr.

Ang sumusunod pong mga tula ay pawang eksperimentasyon sa isang bagong anyo, o masasabi kong sariling anyo, o baka meron nang ganito dati, di ko lang alam ang tawag.. Ang bawat tula ay ginawan ko ng siyam pantig sa bawat taludtod sa tulang pito ang taludtod (siyam-pito), na hinati ko sa dalawang bahagi. Ang unang saknong na binubuo ng unang apat na taludtod ang problema o tesis, at ang ikalawang saknong na binubuo naman ng huling tatlong taludtod ang tugon o kongklusyon. At isa pang panuntunan dito, ang una’t huling taludtod ay may pag-uulit ng buo o bahagi nito, o salita dito, na iniiba ang paggamit.

Nais ko ngayon itong tawagin, kahit pansamantala, na siyampituhan. Kung ang tanaga ay may pitong pantig bawat taludtod, at ang haiku ay may padrong 5-7-5 pantig, ang siyampituhan naman ay may siyam na pantig bawat taludtod sa tulang may pitong taludtod. Ang mga nalikha kong siyampituhan ay hinati ko sa apat na paksa:

(a) Hinggil sa asal o kaugalian (13 tula)

(b) Hinggil sa kalikasan (5 tula)

(c) Hinggil sa pag-ibig (2 tula)

(d) Hinggil sa lipunan (10 tula)

HINGGIL SA ASAL:

HUWAG MANLIBAK

ni Greg Bituin Jr. 

Sinumang mahirap at hamak

Tingin mo ma’y kulang sa utak

Ay hindi dapat nililibak

At huwag ka ring maninindak.

Ang pang-aapi ma’y palasak

Huwag kang sumama sa lusak

Mahirap na ang mapahamak.

KUBO MAN ANG BAHAY KO

ni Greg Bituin Jr.
Di bale nang bahay ko’y kubo

Di naman ito kalaboso

Kaysa dun sa bahay nga’y bato

Na pagtrato sa iyo’y preso.

Dapat tayong magpakatao

Ganito ang tamang prinsipyo

Kahit na bahay nati’y kubo.

BATUHIN MO NG PUTO

ni Greg Bituin Jr.

Pag may taong galit sa iyo

At pinukulan ka ng bato

Aba’y ilagan mo ng todo

Baka magkabukol sa ulo.

Iganti mo kaya ay puto

Baka tumino yaong tao’t

Mawala ang galit sa iyo.

OO, MAGAGAWA KO

ni Greg Bituin Jr.

"Magagawa mo kaya iyan

Gayong napakahirap niyan?"

Panghahamon ng kaibigan

At siya’y iyong sinabihan:

"Gabay ko sa problemang ganyan

Ay apat na salita lamang:

Oo, magagawa ko iyan!"

MATATANDANG MAGTATANDA

ni Greg Bituin Jr.

Sa matandang tulad mo mula

Ang ikarurunong ng bata

Kaya’t kung ikaw ay pabaya

Ang bata’y mapapariwara.

Kung yaong bata’y nakawawa

At may nangyari pang masama

Ah, magsimula kang magtanda.

MAPANGMATANG BUNGANGA

ni Greg Bituin Jr.

Mayabang siyang magsalita

Minamata ang maralita

At ang iba’y kinakawawa

Ito’y di natiis ng dukha:

"Ang yabang ng iyong bunganga

Ikaw nama’y magpakumbaba!"

Siya’y di nakapagsalita.

BAWAT PROBLEMA’Y MAY TUGON

ni Greg Bituin Jr.

Ang bawat problema’y may tugon

Ito’y depende sa sitwasyon

Pag-isipan mo ng malaon

Yaong positibong solusyon.

Ikaw nama’y makakaahon

Sa kinalubugan mong balon

Basta’t sa problema’y tutugon.

KWENTO NI JUAN TULIS

ni Greg Bituin Jr.

Si Huwan umano’y matulis

Sa babae raw ay kaybilis

Nais lagi niyang lumingkis

Tiyan naman ay di umimpis.

Ang babae’y pinapatangis

Pagkat dinadaan sa bilis

Nitong si Huwan na kaytulis.

ANG MASAMA SA IYO

ni Greg Bituin Jr.

Anumang masama sa iyo

Ay huwag gawin sa kapwa mo

Dapat makipagkapwa-tao

At tayo ri’y magpakatao.

Pag nagagawa natin ito

Sasaya itong ating mundo

Masama’y di makakapwesto.

TIGILAN NA ANG BASAG-ULO

ni Greg Bituin Jr.

Nagbasagan muli ng ulo

Yaong mga tambay sa kanto

Bangag muli ang mga ito

Kaya ang utak ay tuliro.

Sila’y agad na tinanong ko

Kung sila ba’y magkatrabaho

Titigil ba ang basag-ulo?

HUWAG KA SANANG UMISMID

ni Greg Bituin Jr.

Bakit lagi kang umiismid

Pagdating ng iyong kapatid

At ang kamay mo’y agad pinid

Sa dibdib mo ba’y may balakid?

Huwag mo yaong ililingid

Tutulungan kita, kapatid

At huwag ka sanang umismid.

 

MATSING ANG KAPARA NG MAPAMINTAS

ni Greg Bituin Jr.

Ang matsing daw ay nagtatawa

Sa haba ng buntot ng baka

Ngunit sariling buntot niya

Ay hindi niya nakikita.

Kung palapintas ka sa kapwa

Tulad ka ng tsonggong palamara

Matsing sa iyo’y matatawa.

PAGTATAWAS

ni Greg Bituin Jr.

Ako’y naglalagay ng tawas

Sa kilikili kong marahas

Ito’ng payo ng mga pantas

Upang anghit ay mangapulas.

Kung ang anghit pala’y marahas

Kilikili ko nga’y madulas

Kaya dapat lagyan ng tawas.

HINGGIL SA KALIKASAN:

 

MAGDILIG LAGI

ni Greg Bituin Jr.

Diligan ang mga halaman

Lalo na kung hindi tag-ulan

Baka ito na’y matuyuan

At malanta na ng tuluyan.

Kung tayo’y maraming halaman

Ito’y ambag sa kalusugan

Kaya’t ito’y laging diligan.

SA BATA BA’Y ISA KANG HALIMBAWA?

ni Greg Bituin Jr.

Bata pa tayo’y tinuruang

Huwag magtapon saan-saan

Paglaki’y naglahong tuluyan

Itong ating pinag-aralan.

Kung turong ito’y nalimutan

Ngayon nga’y ating pag-isipan:

Bata’y paano tuturuan?

KAYRUMI NA NG KARAGATAN

ni Greg Bituin Jr.

Kayrumi na ng karagatan

Pagkat ginawang basurahan

Mga plastik ay naglutangan

At isda’y nagkakamatayan.

Tayo’y dapat nang magtulungan

Upang di dumuming tuluyan

Ang mahal nating karagatan.

ANG GAMIT NG TUBIG

ni Greg Bituin Jr.

Ang tubig sa batis at gripo

Sa paggamit nama’y pareho

Inumin nitong bawat tao

Ngunit may kaibhan din ito:

Una’y di kalakal ng tao

At ang isa nama’y produkto

Pinagtutubuan ang gripo.

KAYTINDI NA NG POLUSYON

ni Greg Bituin Jr.

O, kaytindi na ng polusyon

Ang hangin nati’y panay karbon

Nakasusulasok sa ilong

Nakakaawa itong nasyon.

Hanapan natin ng solusyon

Na hangi’y malinisan ngayon

Nang maibsan na ang polusyon.

HINGGIL SA PAG-IBIG:

 

KUNG NAIS MO’Y TAHANAN

ni Greg Bituin Jr.

Kung nais mo’y isang tahanan

Na laging may pagmamahalan

Maging tapat sa kasintahan

Hanggang siya’y makatuluyan.

Ang tapat na pagsusuyuan

Ang susi ng kaligayahan

At pagbubuo ng tahanan.

KABILUGAN AT KALIBUGAN NG BUWAN

ni Greg Bituin Jr.

Tuwing kabilugan ng buwan

Napapatitig sa kawalan

Naaalala ang suyuan

Namin nitong nililigawan.

Kabiguan ko ay nakamtan

Nang karibal ang pakasalan

Noong buwan ng kalibugan.

HINGGIL SA NANGYAYARI SA LIPUNAN:

 

MALAMLAM PA ANG BUKAS

ni Greg Bituin Jr.

Kinabukasa’y lumalamlam

Ito’y aking nagunam-gunam

Tao ba’y walang pakiramdam

Kaya ayaw pang makialam?

Meron namang nakikiramdam

Ngunit hanggang pakiramdam lang

Kaya bukas pa’y lumalamlam.

PAGBANGGA SA PADER

ni Greg Bituin Jr.

Dapat banggain yaong pader

Ng mga nag-aastang Hitler

Na mamamaya’y inaander

Nitong palalong mga lider.

Dapat tanggalin na sa poder

Silang tumulad kay Lucifer

Kahit sila pa’y mga pader.

PULUBI’Y DI NAMIMILI

ni Greg Bituin Jr.

Ang pulubi’y di namimili

Ng sa kanya’y ibabahagi

Pulos sila baka-sakali

Kahit laging inaaglahi.

At kung tayo’y walang salapi

Ang ihandog natin ay ngiti

Sa pulubing di makapili.

SINTURON PA BA’Y HIGPITAN?

ni Greg Bituin Jr.

Sinturon daw nati’y higpitan

Nang maibsan ang kagutuman

Payo ito sa mamamayan

Nitong ating pamahalaan.

Hirap na nga ang karamihan

At kaysikip na nga ng tiyan

Ngayon, sinturon pa’y higpitan?!

PAGBABAGONG PANGARAP

ni Greg Bituin Jr.

Mayroon ding mga pangarap

Ang mga kapwa naghihirap

Ito’y ang kanilang malasap

Ang pagbabago nilang hanap.

Kung bawat isa’y may paglingap

Kaginhawaa’y magaganap

Patungo sa ating pangarap.

ADHIKA NG OpERO

Kung nais mo ng pagbabago

Sa sitwasyon ng ating mundo

Durugin ang kapitalismo

Na pahirap sa kapwa tao.

Isulong na ang sosyalismo

Na adhika nitong opero

Nang makamtan ang pagbabago.

SA DIWA’T ARAL AY BUSOG

Tayo dapat ay laging busog

Hindi lang sa pagkaing hinog

Kundi sa diwang matatayog

At aral nitong bayang irog.

Lumang sistema’y madudurog

At bagong mundo’y mahuhubog

Kung kikilos tayo nang busog.

MARAMI MANG SAKRIPISYO

Marami nang nagsakripisyo

Para sa bayan at sa tao

Ipinaglaban ang prinsipyo

Ngunit pinaslang ng berdugo.

Kung ang nangyayari’y ganito

Halina’t baguhin ang mundo

Marami man ang sakripisyo.

HUWAG MAGBULAG-BULAGAN

Huwag kang magbulag-bulagan

Sa nangyayari sa lipunan

Gawin nating makabuluhan

Ang pakikibaka ng bayan.

Baguhin natin ang lipunan

Meron mang ayaw makialam

Meron mang magbulag-bulagan.

INAAGAW SA OpERO ANG LIKHA NILANG YAMAN

Operong lumikha ng yaman

Ang naghihirap sa lipunan.

Bakit ang bumuhay sa bayan

Ang walang agaha’t hapunan?

Pagkat inagaw nang tuluyan

Sa manggagawa ng iilan

Yaong nilikha nilang yaman.

Related Posts with Thumbnails

Incoming search terms:

2 Comments »

  • emmalyn said:

    thanks po

    [Reply]

  • azril said:

    hingi ao ng tula tungkol sa edukasyon

    [Reply]

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.